Att bygga trähus

Trä är ett av de äldsta material som används till husbygge. Det är en råvara som kan lätt bearbetas och är allmänt tillgänglig i många länder. Trots att trähus idag inte längre är så populära i Polen, så brukade man förr i tiden bygga i trä inte bara alla landsbygdshus utan även herrgårdshus och villor. Många av dem kan beundras även idag. Dagens projekt av trähus genomförs i modern teknik och av lämpligt behandlat virke, så att dessa hus är mycket mer hållbara och säkrare och kan jämföras med hus som byggs enligt den “traditionella våta metoden”.

Bland annat på grund av det blir prefabricerade byggelement med trästomme en allt mer populär metod för husbygge i Polen. Vid elementbyggande framställs byggelement tidigare i fabriken – väggar, golv och tak.

Fördelar med att bygga trähus:

 • Snabbt byggande
 • Lägre byggkostnader jämfört med den traditionella metoden
 • Mer exakt utförande
 • Bättre isolerande egenskaper
 • Färbättrad termisk komfort
 • Lättare att införa modifieringar i ett redan bebott hem

Konstruktionskrav för projekt av trähus omfattas av mycket större restriktioner än vid tillämpning av den traditionella tekniken, så att vi kan känna oss säkrare i ett sådant hus. I praktiken innebär detta att t.ex. tak och mellanbjälklag i trähus är gjorda av virke med 2-3 gånger större tvärsnitt än vad som framgår av den faktiska belastningen av elementet.

Säkerhet i trähus

Den goda kvaliteten på trähus beror på kvaliteten hos konstruktionsvirke som används. I projekt av trähus beaktas därför en rad lösningar som garanterar säkerhet och hållbarhet av konstruktionen. Virket ska komma från källor som certifierats av FSC® (eng. Forest Stewardship Council ®). Detta gör oss säkra på att virket kommer från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. Till att bygga trähus med massiv trästomme används främst KVH och BSH virke. KVH och BSH element torkas till en fukthalt 15% (+/- 3%), hyvlas slät på fyra sidor och fasas på fyra sidor. Elementen har inga skador orsakade av svamp eller insekter. KVH och BSH virke är produkter som är väl definierade i standarderna.

Oavsett om du bor i ett trähus eller i ett tegelhus, ger dig inget av dem skydd mot tornado med vindhastigheter upp till 500 km/h. Ändå kan ett sådant hus utmärkt klara vindhastigheter på omkring 100–110 km/h som förekommer i våra på våra breddgrader. Detta är möjligt genom fastsättning av  huselementen i bottenplattan med hjälp av stålankare och genom träkonstruktionens flexibilitet som minskar vindens slagkraft vilket har en dämpande effekt.

Inte utan anledning byggs de flesta husen i områden som hotas av översvämningar och jordbävningar, som t.ex. Japan och USA, baserat på projekt av trähus. Träkonstruerade hus rasar inte ned av vattentrycket som tegelhus, utan snarare förs av vattnet i sin helhet. Detta ökar markant chanserna för en säker evakuering av invånarna. Även om huset skulle översvämmas i liten utsträckning och vattnet inte stannar kvar för långt, kan ett sådant hus torkas och återställas. I detta fall kan man behöva ta bort och torka väggar och balkar och byta ut vissa lager, men ett hus byggt av väl torkat virke (till en fukthant ca 15%) torkar ganska snabbt, trots att det blivit vått.

Bekväma lösningar i projekt av trähus

Många som bor i trähus mår bra av mikroklimatet inne i huset – varma väggar, ingen fukt, frisk luft. Arkitekter som skapar projekt av trähus tillämpar en hel del lösningar för att förbättra boendekomforten och akustiken i huset, som till exempel:

 • ett extra isoleringslager i mellanväggar
 • ett extra isoleringslager i bjälklag
 • belastning av bjälklagen med cementgolv
 • användning av styrodur (XPS) under bottenplattan
 • användning av förstärkta gipsskivor och/eller OSB-skivor på inneväggar

Moderna trähus är utformade baserat på massiva träelement och bearbetas med hög precision. Arkitekter och designers tillämpar moderna tekniska lösningar när de utarbetar projekt av trähus och beaktar främst dess hållbarhet, säkerhet och bekvämlighet i framtida användning. Med ett lämpligt utarbetat projekt är projekt av trähus idealiska som energisnåla hus eller passivhus.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200