Prefabricerade hus, som Lego för vuxna

Att bygga hus i prefabricerad teknik är mycket populärt i Europa och väljs allt oftare även i Polen. Byggprocessen ser lite ut som att stapla klossar. Huselementen såsom väggar, takpaneler eller bjälklag framställs först i fabriken. Sedan transporteras de färdiga prefabrikaten till byggplatsen där montörsteamet kombinerar ihop dem.

Att bygga hus av prefabricerade element har många fördelar. För allt arbete i samband med förvärv av material och byggandet av huset ansvarar entreprenören, så om du väljer att bygga ditt hus i denna teknik får du sinnesfrid och tid. Dessutom förändras inte det pris som fastställts innan byggstarten. I avtalet regleras inte bara kostnaden för att bygga huset, utan även sättet att bygga det, typen av material som ska användas och en exakt tidsplan. Dessutom innebär prefabricerad teknik en mycket högre precision och noggrannhet med bibehållen hållbarhet och beständighet av byggnaden.

Prefabricering gör att en sträng kvalitetskontroll kan utföras i varje skede av tillverkningen och byggandet av huset. Om företaget arbetar dessutom enligt kraven i ISO 9001:2008 och 14001:2004, kan du vara säker på att de högsta kvalitetskraven är uppfyllda.

De bästa energisnåla husen är prefabricerade hus

Ett prefabricerat hus är en mycket bra lösning för dem som överväger att bygga ett passivhus eller ett energisnålt hus. Huselement tillverkas i fabriken under kontrollerade förhållanden, med hjälp av moderna och noggranna maskiner. Allt arbete utförs i enlighet med konstruktionsdokumentationen och med ett starkt fokus på detaljer – här finns inget utrymme för valfrihet. Varje vägg, takpanel eller bjälklag genomgår kvalitetskontroll och verifieras med avseende på deras överensstämmelse med den tekniska dokumentationen innan de lämnar fabriken.

Att bygga ett prefabricerat hus har verkligen många fördelar – det erbjuder högt tillförlitlig planering, eftersom allt sker enligt ett fastställt tidsschema. Dessutom garanterar det hög precision och kvalitet av utförandet, vilket är så viktigt när det gäller passivhus och energisnåla hus.

Bygga på vintern? Med ett prefabricerat hus är det möjligt

Vädret är inget som förhindrar bygge av ett prefabricerat hus – arbetet på byggplatsen är reducerade till ett minimum, så att huset kan byggas även på vintern eller vid dåligt väder. Själva tillverkningsprocessen för huselement i fabriken tar cirka 7-14 dagar. Efterföljande 7 dagar sker montering av huselementen på byggplatsen. Vanligtvis är ett prefabricerat hus i utvecklingsstandard färdigt för att överlämnas till byggherrarna inom 3 månader efter att arbetet påbörjats, och efter ytterligare 3 månader är det nyckelfärdigt.

Prefabricerade hus är ett alternativ till traditionellt byggande

Att bygga ett hus är en dyr investering, därför är det värt att ägna lite mer tid åt att välja teknik och en professionell entreprenör innan bygget påbörjas.

De tider när husen byggdes mödosamt under många månader då man var tvungen att tillbringa hela dagarna på byggplatsen, går sakta förbi. Tekniska framsteg och social utveckling tvingar fram tillämpning av nya lösningar som sparar tid och pengar. Det är värt att välja ett omfattande erbjudande där man anlitar en totalentreprenör som ska genomföra hela projektet – från bottenplattan till taket. Därigenom blir det ett enda företag som kommer att ge oss garanti för kvaliteten av den utförda tjänsten, vilket ytterligare ökar säkerheten för projektet.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200