Vad innebär “nyckelfärdigt”?

Alla som någonsin har övervägt att bygga ett hus stod inför dilemmat att välja en husmodell. Erbjudanden från arkitektkontor i Polen som erbjuder färdiga husritningar är mycket imponerande. Moderna hus, traditionella hus, energisnåla hus, passivhus, en- eller tvåvåningshus – i princip kan alla hitta där något som passar. Med att välja och köpa en husmodell är bara början på den väg som leder dig till din drömhus.

Vad kan du förvänta dig när du köper färdiga arkitekt- och konstruktionsritningar?

När du väljer att köpa färdiga arkitekt- och konstruktionsritningar är kostnaden för köpet relativt liten. Projektet omfattar en visualisering av huset (ofta också en virtuell rundtur) och en stor mängd teknisk information såsom konstruktionsdetaljer och en lista över bygg- och inredningsmaterial som ska användas. Detta är särskilt användbart vid utarbetandet av budgeten för genomförandet av projektet. Trots att alla vanliga projekt har en kostnadsberäkning, men nästan alla värden brukar vara underskattade. Av denna anledning rekommenderar vi att vara särskilt försiktig vid beräkningen av budgeten för att bygga ett hus enbart utifrån den kostnadsberäkning som bifogas husritningarna.

Vad mer ska du tänka på när du bestämmer dig för att skaffa färdiga arkitekt- och konstruktionsritningar?

Enligt den polska bygglagen är sådana husritningar inget formellt projekt. För att bli det måste projektet anpassas till de lokala förhållandena. Anpassning av projektet utförs mot avgift av en arkitekt som valts av byggherren. Det handlar om en eventuell justering av husets konstruktion efter förhållanden på tomten, upprättande av detaljplan och sammanställning av alla dokument som krävs av myndigheten för att utfärda bygglov. Dessutom är det också nödvändigt att upprätta dokumentation av geologiska undersökningar, geotekniska underlag för grundläggning av hudet.

Detta rum är för litet och denna vägg behövs inte

Det är sällan att färdiga husritningar uppfyller våra förväntningar till 100% – att införa ändringar i planlösningen eller i husets arkitektur är ibland nödvändigt. Det händer att projeket omfattar flera varianter av arrangemanget, t.ex. spegelvändning eller planlösning för en familj 2+2 eller 2+1. I de flesta fall utgör dock arkitektritningar som medföljer husritningarna bara en bas för ändringar som man gör för att huset perfekt uppfyller alla ens behov. Och detta är i sin tur förknippat med efterfölajande utgifter för arkitektoniskt samråd. Som ett resultat kan en lösning som vid första anblicken verkade vara billigare och enklare visa sig vara i praktiken ganska problematisk och tidskrävande. Är därför det enda alternativet att anlita en arkitekt som ska utveckla ett enskilt husprojekt?

Lösning: Ett nyckelfärdig hus

Ett alternativ som säkert är värt att överväga är att köpa färdiga arkitekt- och konstruktionsritningar inklusive entreprenad. Sådana tjänster erbjuds främst av företag som har specialiserat sig på byggandet av prefabricerade hus, eftersom produktionen måste planeras noggrant och detaljerade konstruktionsunderlag måste utarbetas. Att anlita en totalentreprenör har många fördelar:

  • Husritningarna är redan anpassade till den teknik som ska tillämpas vid bygget
  • Företaget har sina egna arkitekter eller samarbetar med arkitektkontor och mindre konstruktionsändringar är ofta acceptabla inom ramen för det avtalade priset
  • Ofta är det möjligt att beordra entreprenören att utföra anpassningen eller anpassningen utförs via entreprenören
  • Kostnaden för bygget fastställs i förväg och är fast under avtalstiden
  • Inköp av material och utrustning du valt görs av entreprenören
  • Du behöver inte bevaka de olika teamen eller arbetsmoment
  • Det finns tydliga garantivillkor tack vare samarbetet med ett enda företag från början av projektet till dess lyckliga slutförande.

Man måste erkänna att själva konceptet att bygga ett hus som väljs “i katalogen” är mycket intrerssant, om du inte behöver ägna din tid åt formella och konstruktionsmässiga ärenden. Att anlita en huvudentreprenör som ska upprätta husritningar och bygga huset gör hela projektet mycket enklare och ger en högre trygghetskänsla. Från allra första början vet du kostnaden för att bygga huset och det är garanterat att huspriset inte kommer att förändras i något skede av byggandet. Du kan planera utrymmet som du vill och du bestämmer själv om vilka beklädnadsmaterial som ska användas och hur ditt hus ska se ut. Det viktigaste är dock att du kan vara säker på att hus som kommer att byggas för dig kommer att vara exakt detsamma som det du valde och konfigurerade.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200