REGLER FÖR WEBBPLATSEN

 

§ 1

Webbplatsen ecoreadyhouse.com [Webbplats] gs av Procyon Spółka z o.o. [aktiebolag] med registrerat säte i Stargard, 14a Podlesna St., registrerad hos tingsrätten för Szczecin – Centrum i Szczecin, 13: e kommersiella avdelningen för tingsrätten under KRS nummer 0000380960, med aktiekapital på 1.000.000, 00 PLN, National Business registreringsnummer region 320973284, Skatteidentifikationsnummer NIP 8513142755.

 

I dessa regler och föreskrifter gäller följande definitioner:

– Användare = person som besöker webbplatsen.

– Personuppgifter = Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. personens efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, bankkontodata, IP-adress.

 

 

§ 2

1. Operatören av ecoreadyhouse.com [Webbplats] är webbplatsägaren – Procyon Sp. Zoo.
2. Webbplatsen är avsedd att ge information om webbplatsens ägares produkter och försäljningsvillkor med användarens samtycke möjliggöra kontakt för att presentera ett detaljerat erbjudande till användaren, svara på användarens frågor, vidarebefordra aktuell information, reklam och marknadsföring innehåll till användaren.
3. Användaren ska använda webbplatsen i enlighet med dessa regler, gällande lag och på ett sätt som inte strider mot rättigheter för webbplatsägare och tredje part.
4. Om det är en fond som användaren bryter mot webbplatsreglerna eller lagbestämmelserna har webbplatsägaren rätt att vidta åtgärder för att bestämma arten av denna överträdelse, ta bort dess effekter och kompensera skadan.

 

§ 3

Tekniska krav

Webbplatsen kan användas förutsatt att dessa tekniska krav är uppfyllda:

a) Användarens enhet är ansluten till Internet.
b) Google Chrome v.50 +, Microsoft Internet Explorer 11 webbläsare är installerade på användarens enhet.

 

§ 4

 

Användningsregler för webbplatsen.

1. Webbplatsägaren ansvarar endast för innehållet som publiceras på webbplatsen av ägaren själv eller på beställning av ägaren.
2. Information som läggs ut på webbplatsen av webbplatsägaren uppdateras regelbundet. Webbplatsägaren tar emellertid inget ansvar för noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten och fortsatt tillgänglighet av informationen på webbplatsen.
3. Webbplatsägaren lämnar bindande information, råd och rekommendationer uteslutande inom ramen för individuell kommunikation efter att överföringsvillkoren för överföring och behandling av personuppgifter som görs tillgängliga för webbplatsägaren via kontaktformuläret accepteras av användaren.
4. Webbplatsägaren förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra, förkorta eller ta bort något av det postade innehållet.
5. Webbplatsen kan också tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Webbplatsägaren har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Operatören på de berörda sidorna är ensam ansvarig för innehållet på någon tredje parts webbplats.
6. Kommersiell information som presenteras på ecoreadyhouse.com, inklusive prislistor, utgör inte ett försäljningsbud enligt civillagen och de tjänar endast som en inbjudan att ingå ett avtal. Erbjudanden utarbetas först efter att förståelsen har uppnåtts beträffande kundens förväntningar och omfattning av arbetet.

 

§ 5

Upphovsrätt.

1. Alla delar av denna webbplats, inklusive dess innehåll, grafik och layout, är skyddade av upphovsrätt, i synnerhet polsk och internationell upphovsrätt.
2. Det är inte tillåtet  att reproducera, distribuera eller utnyttja innehållet, utformningen eller strukturen i någon form utan skriftligt samtycke från webbplatsägaren. Du kan hämta och kopiera webbplatsens innehåll utan ägarens samtycke endast för personlig, icke-kommersiell användning.

 

§ 6

Dataintegritet

1. Personuppgifter, samlade via ecoreadyhouse.com [Website], administreras av Procyon Sp. Zoo. med registrerat säte i Stargard, 14a Podlesna St., registrerat hos tingsrätten för Szczecin – Centrum i Szczecin, 13: e kommersiella avdelningen för tingsrätten under KRS nummer 0000380960 [Administrator].
2. Procyon Sp. z o. o. behandlar mycket allvarligt frågan om skydd av personuppgifter för dess webbplatsanvändare. Vi utövar vårt bästa för att säkerställa att information om våra webbplatsanvändare är säker och faller inte i fel händer. Vi försäkrar dig om att personer som hanterar webbplatsens funktion utbildas med avseende på personuppgifter. Vårt mål är att säkerställa konfidentialitet av all data som tilldelats oss. Därför implementerar vi också ytterligare mekanismer för skyddsåtgärder som skyddar dina data när den når vår databas, liksom på vägen från din dator till våra servrar.
3. Webbplatsen samlar information om sina användare och deras beteende på följande sätt:

a. genom frivillig information som finns i kontaktformuläret
b. genom att spara cookies terminal enheter;
c. genom att samla webbplatsloggar av värdoperatören Home.pl SA och OVH Sp. Zoo.
d. genom att använda YouLead automatiska aggregationsverktyg och statistik (för mer info kontrollera: www.youlead.pl) och Hotjar (för mer info se: www.hotjar.com).

4. Information som samlas in via kontaktformuläret tillhandahålls frivilligt av användaren efter att han/hon accepterat de ändamål för vilka de kan behandlas av administratören. Användarens acceptans uttrycks genom att klicka på knappen “Jag håller med” i samband med ett visst sätt för personlig databehandling.
5. Dessutom kan webbplatsen registrera information om anslutningsparametrar (tid, IP-adress).
6. Data som lämnas i kontaktformuläret kan utgöra en uppsättning potentiella kunder, som registrerats av webbplatsoperatören i ett register som förvaras av inspektionsgruppen för skydd av personuppgifter.
7. Uppgifter som lämnas i kontaktformuläret samlas in och behandlas inom ramen för lagens tillåtelse eller i enlighet med användarens samtycke. Och i en sådan omfattning kan databehandling överlåtas till andra enheter – i synnerhet till domänoperatörer på Internet, onlinebetalningssystemoperatörer eller andra enheter som Site Operator samarbetar med i detta avseende
8. Användaren kan prenumerera på ett nyhetsbrev. I så fall måste platsägaren samla in och spara användarens e-postadress. Användarens e-postadress används endast för att vidarebefordra nyhetsbrev som innehåller uppdaterad information om bolagets erbjudande. Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration genom att använda funktionen som bifogas den information som skickas eller genom att kontakta webbplatsägaren. I så fall kommer användarens data att tas bort.
9. Webbplatsoperatören kan vara skyldig att lämna uppgifter som samlats in via webbplatsen till myndigheter som är lagligt behöriga att begära tillhandahållande av sådan information inom det begärda området.
10. Webbplatsoperatören kan avslöja anonymiserade data (dvs. data som inte tillåter identifiering av specifika användare) till externa tjänsteleverantörer, betrodda partners eller forskningsbyråer för att bättre kunna identifiera attraktiviteten för annonsering och tjänster till användare, förbättra det övergripande kvalitet och effektivitet av tjänster som tillhandahålls av webbplatsen eller andra upptagna enheter, eller att delta i akademisk forskning som ger social förmån i begreppets breda bemärkelse.
11. Upplysningar eller annan sorts överföring av användares personuppgifter till tredje part kommer endast att ske om detta är nödvändigt för utförandet av det syfte för vilket uppgifterna lämnades. Användningen av informationen för andra ändamål är förbjuden.
12. På begäran av behörig myndighet har webbplatsägaren rätt att lämna uppgifter om sådana uppgifter är nödvändiga för straffrättsliga förfaranden, polisförfaranden, verkställighet av lagstadgade verksamheter av statliga organ som arbetar med skydd av personuppgifter, nationella underrättelsetjänster eller militära underrättelsetjänster, eller verkställighet av immateriella rättigheter.
13. Användaren har rätt att få tillgång till, ändra och uppdatera sina egena personuppgifter, samt att kräva att han/hon håller kvar behandlingen av hans/hennes data eller att ta bort den. Personuppgifter kommer också att tas bort i fall som anges i gällande föreskrifter. Om du har några frågor angående ditt personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via e-post till: biuro@procyon.com.pl

 

 

§ 7

1. Webbplatsen ecoreadyhouse.com använder cookie-filer (“cookies”).
2. Kakor är informationspaket, i synnerhet textfiler, som lagras på användarens terminalanordning, avsedda att möjliggöra användningen av webbplatsen.
3. Kakor är placerade på användarens terminal enhet och åtkomst till webbplatsoperatören.
4. Kakor används för följande ändamål:

a. att skapa statistik som hjälper oss att förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatsen, vilket i sin tur hjälper till att förbättra strukturen och innehållet,
b. att identifiera användarens profil för att presentera honom/henne med personlig annonsering av annonsnätverk, särskilt Google.

6. Programvaran som används för webbläsning (webbläsare) tillåter vanligtvis att lagra cookies i användarens terminal enhet som standard. Webbplats Användare kan göra ändringar i cookies inställningar. Internet webbläsare tillåter att ta bort cookiefiler. Det är också möjligt att blockera den automatiska driften av cookies i användarens webbläsare. Detaljerad information finns i webbläsarens support eller dokumentavsnitt
7. Begränsa användningen av cookiefiler kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.
8. Kakor som är lagrade i användarens terminalapparat kan också användas av annonsörer och samarbetspartners som Site Operator samarbetar. Cookie-filer används bland annat i syfte att annonsera tjänster från andra enheter än webbplatsoperatören på webben, inklusive online-remarketing (annonser placeras av externa leverantörer).
9. Du rekommenderas att läsa dessa företags sekretesspolicy för att bekanta sig med reglerna för att använda cookiefiler för statistik: Google Analytics sekretesspolicy.
10. Cookies kan användas av reklamnätverk, i synnerhet Google, för att visa annonser anpassade till användarens beteende på webbplatsen. I detta syfte kan cookies lagra information om användarens navigationsväg eller den tid som användaren förblir på webbplatsen.
11. Om användaren inte vill ta emot cookie-filer kan han/hon ändra webbläsarinställningarna. Men var vänlig informera om att inaktivera cookies som krävs för autentisering, säkerhet och underhåll av användarinställningar kan hindra och i vissa fall förhindra användaren att visa webbsidor. Inga personuppgifter lagras i några cookies. Användaren kan alltid välja att radera befintliga cookies och bläddra på webbplatsen utan att använda dem. För att inaktivera cookies, gå till alternativet “avaktivera” i webbläsaren, det är menyn Verktygsmeny i Microsoft Internet Explorer – “Tillägg / Internet-alternativ” och i fallet med Google Chrome – välj “Inställningar / Avancerat / Innehåll Inställningar”. Mer information finns i webbläsarens meny.

 

§ 8

Slutbestämmelser

1. Webbplatsägaren ska vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt. Ägaren kan dock inte garantera att den kommer att köras utan några misslyckanden och oförutsedda nedtider.
2. Om användaren har några reservationer om webbplatsens funktion kan han eller hon anmäla webbplatsägaren genom att skicka ett mail till: marketing@erh.pl
3. Webbplatsägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler och bestämmelser. Uppdateringar av regler kommer att läggas ut på webbplatsen.
4. Användaren kan informera webbplatsägaren om webbplatsens eventuella funktionsfel eller ifrågasättande innehåll som finns på webbplatsen eller på de webbsidor som är kopplade till den. Sådan information ska vidarebefordras till: marketing@erh.pl. Användaren kommer att meddelas att klagomålet har mottagits och om de åtgärder som vidtagits.

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200