Ecohouse – säkert för dig och säkert för miljön

Eco-hus är miljösäkra och bekväma boende.

När man planerar att bygga ett hus är inte alltid miljöfrågorna så viktiga som vi vill ge sken av. Vi fokuserar på byggtid eller kostnaderna för framtida underhåll etc. Miljö handlar inte bara om naturliga och biologiskt nedbrytbara material, det handlar också om att använda förnybara energikällor och att inga skadliga ämnen släpps ut i atmosfären.

Definition av ett ekosystem

Hur vi definierar ett ekosystem kan skilja sig beroende på vilka perspektiv vi har t.ex. en helhetssyn eller att fokusera på varje enskilt element i en konstruktion. Frågan är vad som är mest skadligt för miljön, en foliefilm inuti en husvägg som skyddar mot fukt eller röken från skorstenen under uppvärmningssäsongen? Det viktiga är att hålla balansen i det vi gör. Det är idag fullt möjligt att bygga ett ekosystem som inte släpper ut skadliga ämnen i atmosfären. Ekosystemet byggs i huvudsak av naturliga ämnen och driftskostnaderna kommer att vara låga.

Steg 1: Välja byggteknik

Vi rekommenderar teknik baserad på en träkonstruktion när man ska bygga ett ekohus. Trä ska helst komma från certifierade källor (FSC) och mineralull används som isolering. De grundläggande byggmaterialen 100 % naturliga.

Steg 2: Välja energinormal

Nästa steg är att välja energinorm för huset – ett passivt hus eller ett energieffektivt hus är det bästa valet. Dessa hus möjliggör maximal användning av naturliga värmekällor som solen, värme som produceras av boende och hushållsapparater, vilket resulterar i lägre underhållskostnader.

Steg 3: Investering i förnybara resurser

Vill du ha låga underhållskostnader och vara minimalt beroende av energileverantörer i framtiden bör du överväga att investera i förnybara energikällor. En modern värmepump, fotovoltaiska paneler, hushållsavloppsreningssystem, system för gråvattenåtervinning – dessa är bara ett par exempel på några av de många installationer som garanterar många års lugn och komfort.

Ett ensamt miljöhus förändrar inte vår planet, men att bygga hundratals eller till och med tusentals sådana hus – det skulle påverka hela världen. Världens ledare märker att förändringarna är nödvändiga och introducerar allt fler globala bestämmelser som syftar till att främja miljövänlig konstruktion. Enligt de nya EU-förordningarna ska alla nybyggda byggnader uppfylla kraven för nästan nollenergi år 2020.

Du kan ta detta steg redan idag.

LÄMNA EN KOMMENTAR

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200