Vad är ett passivhus?

Arkitekter står idag inför en stor utmaning. Å ena sidan förväntar man sig estetiska, innovativa, visuellt attraktiva husmodeller från dem. Å andra sidan är inredningens funktionalitet, boendekomfort och trygghetskönsla i framtiden viktiga. Det är på dessa antaganden som konceptet för passivhus baseras.

När en arkitekt skapar ett passivhus kombinerar arkitekten modern och enkel arkitektur med intressanta beklädnadsmaterial. Inredningen väljer arkitekten utifrån funktionaliteten och bekvämligheten för invånarna. Teknik och material väljs utifrån en enda princip – huset ska vara självförsörjande när det gäller värme och säker för användaren.

Form av det passivhus som utformas

En av de viktigaste egenskaperna hos passivhus är formen på huskroppen. Husets konstruktion är så kompakt och enkel som möjligt, förhållandet mellan husets omslutningsyta och volym är mycket gynnsamt, vilket resulterar i mindre värmeförlust. Därför har de flesta modeller för passivhus en minimalistisk form, men de är ganska stora när det gäller deras boarea.

Husets läge i förhållande till väderstrecken

Passivhus fångar mest energi från solljuset. Därför placerar arkitekter det största antalet fönster på södra fasader och eventuellt i mindre utsträckning på östra och västra fasader när de utformar passivhus. Det är mycket viktigt att byggnaden är rätt belägen på tomten – de största glaspartierna ska vetta mot söder. Detta gör att summan av vinsten från solen är högre än värmeförlusterna genom klimatskalet (fönster, väggar, tak). På norra fasader bör man därför om möjligt undvila att placera fönster. När ett passivhus placeras på tomten är dess omgivning också viktig – skuggningsgraden av träd eller angränsande hus, samt graden av vindskydd. Båda dessa faktorer påverkar husets totala värmebalans betydande.

Högkvalitativa fönster

Fönster i passivhus ger stora solvinster. Men samtidigt ansvarar de för förlust av upp till 30% av värmen i huset. I passivhus utformas därför fönster som har extremt låg värmeöverföringskoefficient (U) och hög solenergitransmitans (g). I praktiken gäller att ju lägre U-värdet för hela fönstret, desto mindre värmeförluster genom detta fönster. När det gäller solenergitransmitans (g-värde) är förållandet omvänt – ju högre värde, desto mer solvinster. Vid utformningen av passivhus bör man anta att fönstrens U-värde är U <= 0,8 W/m2K och g-värde g = 40-55%.

Eliminera läckor

En viktig faktor som ska beaktas vid utformningen av ett passivhus är dess täthet. Det är viktigt att de element som bildar klimatskalet (tak, väggar, bottenplatta) väljs ut och monteras så att de säkerställer maximal värmeisolering, och att inga läckor uppstår i skarvarna. De vanligaste platser där sådana läckor, s.k. köldbryggor uppstår är: ansluttning bottenplatta/yttervägg, platser där fönster och dörrar monteras, balkongplattor, reglar som sticker ut ur ytterväggar och stödkonstruktioner. Passivhus genomgår Blower Door Test, där husets täthetsnivå testas. För passivhus kan testresultatet inte överskrida 0.6

Mekanisk ventilation med värmeåtervinning

En av de viktigaste principer som gäller vid utformning av passivhus är att bibehålla fullständig kontroll över värmeförlusterna i huset. Detta uppnås genom att väl utforma och bygga ett tätt hus och tillämpa ett system för kontrollerad luftväxling i huset.

Mekanisk ventilation som behandlas här leder bort förbrukad luft ur passivhuset och ersätter den med frisk luft. Samtidigt avger luft som tvingas ut ur huset värme till den friska luften om tvingas in från utsidan. Detta gör att temperaturen på den friska tillluften kan ökas från 0°C upp till 18°C. Användning av ventilation med vämeåtervinning har den stora fördelen att du kan spara stora summor på värmen, och samtidigt skyddas de boende mot skadliga allergener och damm från luften med hjälp av ett installerat filtersystem.

Måste byggandet av ett passivhus vara dyrare än att bygga ett vanligt hus?

Utan att gå som katten kring het gröt – ja, det måste det. Trots att utbudet av byggmaterial med goda termiska egenskaper är stort på marknaden, är de fortfarande något dyrare än de mest populära och mest använda materialen. Ytterligare kostnad förknippas också med mekanisk ventilation med hög verkningsgrad. Man måste också komma ihåg att ett passivhus ska utformas på rätt sätt och att byggprocessen ska genomföras professionellt, helt i enlighet med konstruktionsanvisningar.

Att bygga ett passivhus är ingenting annat än en investering – och så ska det uppfattas av oss. Idag investerar jag i bättre material, beprövad teknik och bra utförande för att inte behöva oroa mig för höga räkningar, ökade priser på förbrukningsmedia eller värdeförlusten för mitt hus om några år.

När du överväger att bygga ett hus, är det värt att fråga dig själv: vad är din sinnesfrid värd?

LÄMNA EN KOMMENTAR

Start typing and press Enter to search

SV
We design and build smart, low-energy houses with a unique style..– Bartłomiej Szejny, FOUNDER, CCO
+460352608200